Ποιος δεν έχει παρατηρήσει την ευχάριστη αλλαγή στη διάθεσή του, όταν είναι χαρούμενος  και έχει γελάσει αρκετά! Οι ευεργετικές αλλαγές στη βιοχημεία ολόκληρου του οργανισμού είναι πολύ μεγάλες, είναι αθροιστικές και επηρεάζουν θετικά τη σωματική και τη ψυχική μας...