Διαογισμός συντονισμου με την ενέργεια των χρημάτων