Διαλογισμός αποκοπής μπλοκαρισμάτων οικονομικών στόχων